Waveplates от нулев ред

Вълновата плоча с нулев порядък е проектирана да дава забавяне от нулеви пълни вълни плюс желаната фракция. Вълновата плоча с нулев порядък показва по-добра производителност от вълновата плоча с множество порядъци. Има широка честотна лента и по-ниска чувствителност към промени в температурата и дължината на вълната. Трябва да се има предвид за по-критични приложения.


  • Кварцова вълнова плоча:дължина на вълната 210-2000nm
  • MgF2 Waveplate:дължина на вълната 190-7000nm
  • Паралелизъм: < 1 дъгова секунда
  • Изкривяване на вълновия фронт: <λ/10@633nm
  • Праг на повреда:>500MW/cm2@1064nm, 20ns, 20Hz
  • Покритие:AR покритие
  • Подробности за продукта

    Вълновата плоча с нулев порядък е проектирана да дава забавяне от нулеви пълни вълни плюс желаната фракция. Вълновата плоча с нулев порядък показва по-добра производителност от вълновата плоча с множество порядъци. Има широка честотна лента и по-ниска чувствителност към промени в температурата и дължината на вълната. Трябва да се има предвид за по-критични приложения.